April 15, 2018 - "1st night of Revival" Jonah 1:1-3 Pastor Josh Taylor

April 16, 2018 - "2nd night of Revival" Jonah 1:4-16 Pastor Josh Taylor

April 17, 2018 - "3rd night of Revival" Jonah 3:4-10 Pastor Josh Taylor

April 18, 2018 - "4th night of Revival" Jonah 4:1-11 Pastor Josh Taylor